Persoongegevens Verzamelen

De meeste informatie die Komo op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens worden gevraagd.

In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: 

– Als je via het webformulier een vraag stelt.

Komo eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als het persoonsgegevens opvraagt op komo.be: